176B

177

177A

Op de weg naar de hoofdpoort van de Benedictijner Abdij van Achel hoef je niet te twijfelen waar de grens loopt.

177B
Vanaf hier gaat het in een rechte lijn naar de paal 178,door de refter van de abdij.
Deze buitenmodel tussen steen is voorzien van twee koperen schildjes "N" en "B".

178
De paal staat voor de buitenwereld verborgen achter de tuinmuur van de Achelse kluis.

179
De stenen tussen 179 en 180 zijn ongeveer 60 jaar geleden verdewenen volgens de eigenaar van het land waar ze zouden moeten staan. Vroeger was daar een vloeiweide, nu bouwland. Misschien zijn de stenen ondergeploegd, misschien staan ze ergens in een schuur, wie zal het zeggen?
180

180A De kop is scheef afgebroken.
181

181A
182
Deze steen staat er al van voor de grensvorming van 1843 en heet "Graaf van Loon". Hij staat waar de Dommel de grens kruist.
183 Een beetje van ver gefotografeerd, want deze paal staat bij mensen in de voortuin, vlak voor de ramen en er staat een bordje "Verboden Toegang". Wat je overigens nogal vaak aantreft, vooral in België.De kwaliteit is ook nog beinvloedt doordat de foto is gemaakt met mijn mobiele telefoon.
184
Dit is de paal die gestolen is geweest in September 2005. Teruggeplaatst op 24/11/05..

...en opnieuw gestolen in 2006!
Dan uiteindelijk maar een nieuwe paal in 2015. Hopelijk beter verankerd dan de vorige!
Weer een oude steen, enkele honderden meters ten zuiden van grenspaal 184; met een hele mooie naam: "Tombe du prince de Liège".
185

185A
186
De steen 186A is weg.
186B
186C
Deze steen (evenals de 186D) is niet makkelijk te vinden, zeker niet in de zomer als alles begroeid is. Dan zit hij geheel onder de braamstruiken!
186D
Op de achtergrond zie je nog Frans Meeus, die samen met Peter Dirven mij hielp deze steen te vinden.

187

Dit is een oude Lommelse steen, vlakbij de grenspaal 187.

188

188B Voet
188A is niet meer terug te vinden.
De kop van 188B, deze steen is gebroken en ligt in twee stukken enkele tientallen meters verwijderd van de plaats waar hij hoort te staan. De kop en de voet van de vorige foto liggen vlak bij elkaar.

189

189A

189B
190

190A


191
Deze staat op het hoogste punt van Noord Brabant: 44 m boven NAP.
191A
192
Lang weggeweest (vanaf begin vijftiger jaren vorige eeuw), maar nu weer terug in een nieuwe gedaante.

Deze steen is meer dan 50 jaar plaatsvervanger geweest.
Op 7-4-1952 is er een rapport, door de rijkspolitie te Luijksgestel opgemaakt, n.a.v. een door de heer Smets, ambtenaar der Invoerrechten en Accijnsen, 2 dagen eerder geconstateerde verdwijning van de gietijzeren grenspaal 192. De rijkspolitie heeft onderzoek ter plaatse gedaan en vond afdrukken van paardenhoeven en een wagenspoor tot ver in België. Het vermoeden was toen dat de paal was geroofd vanwege de hoge prijs van ijzerschroot in. Kort na de 2e Wereldoorlog, kun je dat wel begrijpen.
Er werd contact opgenomen met de Rijkswacht te Lommel. Op dezelfde dag nog werden 2 mannen (met naam en toenaam genoemd, maar die houd ik maar voor me !) aangehouden, die beiden een bekentenis aflegden en in de gevangenis van Hasselt werden
opgesloten. De grenspaal werd ook terug gevonden…….in kleine stukken geslagen !
Op 2-12-1952 stuurt het Provinciaal Bestuur van Noord Brabant een brief uit, waarin de vervanging van de paal wordt geregeld. Leuke zin in dit epistel: "omdat in het reglement van 28-6-1847 voor onderhoud niet gesproken wordt over de vorm van de te herplaatsen paal, wordt een betonnen vervanger mogelijk geacht, omdat een gietijzer paal erg moeilijk te maken is en zeer kostbaar". Wel werd voorgeschreven dat de paal, door gebruik van speciale cementmortel, van grote hardheid moest zijn, 180 cm hoog, 70cm diep in de grond, met op 40cm vanaf de top het ingegoten nummer 192. Op een diepte van 100cm onder het maaiveld moest een basaltine tegel als verklikker, met een middenin gehakt kruis, geplaatst worden op exact de juiste plaats van de grens. De kosten bedroegen 310 gulden, te dragen door beide landen (Tekst: Aafko Tuin)

Waar 192A heeft gestaan, het gat is er nog.

193
In 2008 is deze paal na een aantal jaren weg geweest te zijn weer herplaatst, mooi geschilderd.
De plaatsvervanger voor een aantal jaren:

193A
De stenen 193B en C zijn verdwenen.
Onthulling van grenspaal 195 in 2015. Grenspunt van de gemeenten Lommel, Mol en Bergeijk. Ter gelegenheid van de plechtige terugplaatsing van deze paal.

194 van voor de restauratie
Paal 195 na de restauratie in 2015
196
196 Van de andere kant

196A